Woontrainingsplan
Woontrainingsplan

Home

Welkom

Stichting KIO is een brede zorgorganisatie in provincie Zeeland die dagbesteding, logeeropvang, naschoolse opvang, wonen en woontraining biedt aan mensen met een bijzondere zorgvraag.

Voor de woontraining van de (jong)volwassen bewoners ontstond de behoefte naar een woontrainingsprogramma waarbij toewerken naar meer zelfstandigheid centraal staat.Trainingsprogramma


De kracht van dit trainingsprogramma is de werkvorm waarin de bewoner nadrukkelijk betrokken wordt door de eigen inbreng/inspraak.  Op deze manier creëer je meer zicht op te behalen (gewenste) doelen bij de bewoner en hierdoor is er meer motivatie om mee te werken. 

Mensen met ASS


Met dit trainingsprogramma willen we toewerken naar het realiseren van zelfstandig(er) wonen van mensen met een autisme spectrum stoornis die extra ondersteuning en begeleiding nodig hebben. Hiermee kunnen we kwaliteit van leven vergroten en krijgt de bewoner meer regie over eigen leven.
 

Vaardigheden leren


Er is tijdens de woontraining aandacht voor de volgende vaardigheden: Training en ondersteuning op het gebied van persoonlijke, huishoudelijke en maatschappelijke vaardigheden. Zelfverzorging, hygiëne, huishouden, financiën, kleding verzorging, (openbaar) vervoer, koken, boodschappen doen, hobby's, sport etc. Individuele begeleiding en ondersteuning op het gebied van sociaal-, emotioneel-, en psychisch functioneren. Begrip en acceptatie van eigen beperking(en), weerbaarheid, sociaal netwerk, vrije tijd besteding, sociale vaardigheden,  , vriendschappen, relaties en seksualiteit, etc.

Wat zijn de voorwaarden om deel te nemen?


Belangrijk in dit programma is dat vooraf bepaald wordt of de bewoner deel kan nemen aan het traject. De voorwaarden zijn omschreven waaraan voldaan moet worden om het trainingsprogramma te starten.
Als de bewoner voldoet aan de randvoorwaarden kan gestart worden met een gesprek en het invullen van een lijst waarin de mate van zelfstandigheid gemeten wordt. Deze is digitaal invulbaar op de site via een persoonlijk login.
Aan de hand van alle ingewonnen informatie worden doelen bepaald waar de bewoner samen met begeleiders aan gaat werken. De lijst van te behalen doelstellingen is digitaal beschikbaar via een persoonlijk login.

We doen het samen

trainen is willen leren
Lees verder »

Zelfstandig wonen kun je leren

door herhalen en oefenen kom je steeds meer te weten
Lees verder »

Geldzaken

je hebt er nooit genoeg van........
Lees verder »

Schoonmaken

niet altijd zo leuk om te doen..........
Lees verder »

Over woontrainingsplan

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s.

Terms of Use
Privacy Policy
FAQ
Sitemap

Recent nieuws

We doen het samen
Lees verder »

Zelfstandig wonen kun je leren
Lees verder »

Geldzaken
Lees verder »

Voor wie

Stichting KIO heeft bewezen dat het nog altijd mogelijk is om intensieve zorg in kleine groepen van maximaal vier of vijf kinderen of jongeren aan te bieden. Wij denken dat een kleine groepsgrootte voorwaarde is om kinderen, jongeren en jong volwassenen met een beperking tot ontwikkeling te laten komen. In een kleine groep voel je je immers sneller veilig en begrepen

Ons bereiken

 • Telefoonnummer:
  +31 (0)113 56 85 22
 • E-mailadres:
  info@woontrainingsplan.nl
 • Address:
  Van der Biltplein 6
  4451 ZG, Heinkenszand
  Nederland